Print deze pagina
Email deze pagina

Communicatie

Gepost door: ivdberg | 29-05-2013

Het GHOR-bureau Hollands Midden heeft contacten met verschillende organisaties en functionarissen. Deze contacten zijn voor de GHOR belangrijk voor het uitoefenen van haar (wettelijke) taken. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Communicatie helpt begrip, bekendheid en betrokkenheid te creëren en levert een bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

De doelgroepen van de GHOR Hollands Midden zijn:

  • Bestuur
  • Klanten (gemeenten)
  • Partners (samenwerkingspartners: politie, brandweer, gemeenten en ketenpartners: ziekenhuizen, huisartsen/huisartsenposten, Regionale Ambulance Voorziening, GGD, Nederlandse Rode Kruis, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg)
  • Operationele functionarissen

De doelen van communicatie zijn:

  • (h)erkenning toegevoegde waarde GHOR bij partners
  • vergroten van de waardering van de GHOR als organisatie als geheel.
  • behoud en vergroten van de waardering van de aangeboden producten en diensten bij doelgroepen en het GHOR-bureau.

Om dit te bereiken zet het GHOR-bureau communicatiemiddelen in. Ontwikkelingen in communicatie hebben gevolgen voor de middelen die de GHOR gebruikt richting haar doelgroepen. Communicatie is tegenwoordig interactief, de mens is ook producent van informatie, relaties zijn belangrijk en mensen gebruiken meer kanalen voor het verzamelen van informatie.