Print deze pagina
Email deze pagina

Beleid

Gepost door: ivdberg | 28-07-2011

Het beleid van GHOR Hollands Midden staat beschreven in het Beleidsplan 2017- 2020. In het beleidsplan worden onder meer missie, visie, doelen en strategie behandeld.

Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal crisisco├Ârdinatoren en veiligheidsmedewerkers van zorgorganisaties. Hun verwachtingen voor de koers van de GHOR zijn onderdeel van het plan. Het beleidsplan sluit aan bij het regionaal beleid van de veiligheidsregio Hollands Midden en landelijke ontwikkelingen van de GHOR.

De missie is:
GHOR Hollands Midden verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur,
waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio.

GHOR Hollands Midden zet zich de komende jaren verder in om de voorbereiding van de zorgketen goed te laten aansluiten op de crisisbeheersing door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Ook wil de GHOR haar relatie met de zorgpartners, de kennis die de GHOR heeft van hun processen gebruiken om de geneeskundige hulpverlening in de regio richting de VRHM te versterken.

De strategie daarbij is: het op elkaar laten aansluiten van de werkvelden veiligheid en zorg en om van de crisisvoorbereiding van zorgpartners afzonderlijk naar een voorbereiding als een goed functionerend zorgsysteem te komen. Kernbegrippen daarbij zijn: verbinden van het netwerk zorg, veiligheid en bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en co├Ârdinatie bij daadwerkelijke crises.