Print deze pagina
Email deze pagina

Paraatheid

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011

Bij paraatheid gaat het om advies en activiteiten als voorbereiding worden genomen om zware ongevallen, rampen en crises te kunnen bestrijden. Gezorgd wordt dat  voldoende vakbekwame mensen kunnen worden ingezet en dat kennis en informatie die nodig zijn voor het operationele optreden (door bijvoorbeeld het maken van plannen) wordt geborgd.

De GHOR, als onderdeel van de veiligheidsregio, is verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van de hulpverleningsprocessen:

  • Acute zorg
  • Publieke gezondheid