Oefendriedaagse operationele functionarissen

Veiligheidsregio Hollands Midden en Politie Eenheid Den Haag organiseren jaarlijks gezamenlijk een oefenperiode, waarbij Officieren op Commando Plaats Incident-niveau worden beoefend. Voor de geneeskundige hulpverlening oefenen Officieren van Dienst Geneeskundig en ambulanceteams mee.

Multidisciplinair
Sinds ongeveer 10 jaar zijn de operationele oefendagen gehouden in Engeland, Zweden of Duitsland. Dit jaar is voor het eerst multidisciplinair geoefend op het Nationaal Training Centrum (NTC) van defensie in Vught. Het Netwerkcentrum opgeschaalde zorg is ingehuurd om de oefenleiding en de scenario’s te leveren en voor de coördinatie richting het NTC Vught, de acteurs en de logiesaccommodatie. De hulpverleningsdiensten zorgen zelf voor coaches, observatoren, tegenspelers, baanregisseurs en begeleiders.

Monodisciplinair GHOR
RAV Hollands Midden levert Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG’en) en ambulanceteams. Deze laatsten zijn vooral voor het tegenspel van de Officieren, maar hebben ook eigen leerdoelen. De Gemeenschappelijke Meldkamer levert centralisten en/of calamiteitencoördinatoren als tegenspeler. Daaronder ook centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Door de druk op de capaciteit is het niet altijd mogelijk voor de meldkamer om centralisten te leveren. Om deze belangrijke rol toch goed te kunnen uitvoeren kiezen we dan voor een alternatieve invulling, bijvoorbeeld door een andere GHOR-functionaris de rol te laten uitvoeren. De GHOR zorgt voor de voorbereiding, organisatie, begeleiding en nazorg voor haar deel. GHOR huurt Het Netwerkcentrum in om de individuele coaches te leveren. Deze coaches hebben een werkwijze die prima bij onze Officieren en de ambulanceteams aansluit. Dit jaar is gedurende twee driedaagse periodes in juni en één periode in september geoefend.

Officieren van Dienst Geneeskundig
GHOR neemt per oefenperiode 4 OvDG’en mee. Deze OvDG’en kunnen in voldoende mate hun eigen leerdoelen behalen en er is voor hen gelegenheid om Officieren van de andere diensten te ontmoeten en mee samen te werken. De OvDG’en krijgen ook ruimte om met hun collega’s ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs te oefenen.

In het Landelijk Protocol Ambulancezorg  is het coördinatiehoofdstuk van belang voor de samenwerking tussen eerste ambulance, OvDG en MKA. Het meekijken en mee oefenen onder begeleiding van een praktijkgerichte deskundige coach kan er in de praktijk als 1e ambulance toe bijdragen, dat de samenwerking met de OvDG en met de andere diensten nog beter verloopt.

Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs
Er worden gedurende drie dagen diverse scenario’s gedraaid. Sommige bieden meer mogelijkheden aan de kandidaten als het gaat om de rol van eerste ambulance dan anderen. De ambulanceteamleden zorgen voor  enscenering en tegenspel en worden op hun beurt geïnformeerd en van tips voorzien door een coach van Het Netwerkcentrum of door een GHOR begeleider. De begeleider kon ook vertellen hoe regionaal invulling is gegeven aan de crisisbeheersing. Er is gezorgd voor voldoende leermomenten, door meedoen, observatie en instructie of coaching.

Ontspanning
Na een lange intensieve en soms spannende dag oefenen, was het goed toeven in een bosrijke omgeving op een kwartiertje rijden vanaf het Trainingcentrum. In het hotel is menig (multidisciplinair) contact gelegd of verstevigd.

Tijdens incidenten zullen we als hulpverleners elkaar nog makkelijker kunnen vinden en kunnen samenwerken.

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.