Nulmeting kleinschalige decontaminatie

Veiligheidsregio Hollands Midden is dit jaar gestart met het multidisciplinair implementeren van de handreiking Decontaminatie (Instituut Fysieke Veiligheid, 2017). Vanuit geneeskundige hulpverlening nemen zowel GHOR als Regionale Ambulance Voorziening (RAV) deel aan dit project. In projectvorm werken medewerkers van brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR en gemeente/bevolkingszorg in de regio Hollands Midden uit hoe slachtoffers die besmet zijn met een chemische, biologische, radioactieve of  nucleaire stof worden gedecontamineerd. In de praktijk blijkt dat het tijdig onderkennen dat een slachtoffer besmet is van groot belang is voor de veiligheid van hulpverleners.

Veiligheid hulpverleners
Zeker binnen brandweer en GHOR zijn al diverse maatregelen genomen om veiligheid van hulpverleners te verhogen. De focus ligt dan ook op het correct uitvoeren hiervan op straat en op de samenwerking met politieagenten die vaak als eerste ter plaatse komen zonder persoonlijke beschermende materialen. Om te bepalen wat het vertrekpunt is voor de implementatie heeft Veiligheidsregio Hollands Midden op 23 juni 2017 een nulmeting georganiseerd op het terrein van het voormalig St Jozefziekenhuis in Gouda. De hulpverleningsdiensten in de regio hebben hieraan deelgenomen. Doel hiervan was om op basis van enkele scenario´s inzicht te krijgen in hoe de huidige werkwijzen binnen de eigen organisaties samenkomen in de multidisciplinaire samenwerking. Wat gaat goed en wat moet beter.

Scenario’s
Op de dag zijn drie verschillende scenario´s uitgeprobeerd. Een besmetting met een ongeblust kalk waarbij vanuit de brandweer de eerste keer alleen een tankautospuit plus bemanning beschikbaar was. Het tweede scenario betrof ook een besmetting met ongeblust kalk, maar ditmaal is naast een tankautospuit ook de Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE) ingezet. In het derde scenario is gewerkt met een besmetting met een pesticide. Alle scenario’s zijn professioneel ondersteund door twee lotusslachtoffers.

Waardevolle informatie
Deze vorm van ‘uitproberen’ kost veel tijd en inzet van de hulpverleningsdiensten, maar levert waardevolle informatie op over de onderdelen van de multidisciplinaire samenwerking die verbetering nodig hebben. Voor de RAV/GHOR bevestigde de nulmeting de noodzaak om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te hebben en goede afspraken te maken over het gebruik en decontaminatie van middelen die nodig zijn voor het leveren van verantwoorde patientenzorg.

Kortom, voldoende input voor discussie voor de rest van het project!

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.