Informatiedeling tussen en met zorgpartners in crisisomstandigheden

In 2017 hebben twee landelijke werkgroepen gewerkt aan het in kaart brengen van de behoefte aan informatie voor de continuïteit van zorg. Een werkgroep onderzocht deze behoefte bij Veiligheids- en GHOR-regio’s, de andere werkgroep bij zorgaanbieders. Eind 2017 is het deel- adviesrapport ‘behoefte in kaart’ aan de managers GHOR aangeboden. In de volgende stap wordt een kernregistratie zorgcontinuïteit opgesteld, waarna een programma van eisen voor beheer wordt opgesteld.

Kernregistratie zorgcontinuïteit
Alle veiligheidsregio’s slaan gegevens op. Een gegevensverzameling die door meerdere applicaties van de veiligheidsregio gebruikt kan worden heet een kernregistratie en is in opzet vergelijkbaar met een basisregistratie. Een basisregistratie heeft een wettelijk verankerde gegevensverzameling van de Rijksoverheid. Overheden zijn bij wet verplicht basisregistraties te gebruiken. Een kernregistratie heeft geen wettelijke basis, is niet verplicht en is sectorspecifiek. De kernregistraties van de veiligheidsregio’s en de wijze waarop deze worden toegepast zijn vastgelegd.

Afspraken over kernregistratie
Begin 2018 is begonnen met de kernregistratie zorgcontinuïteit. De kernregistratie is voor GHOR van belang om landelijke afspraken te kunnen maken over wat wordt verstaan onder zorgcontinuïteit in relatie tot informatievoorziening. Afspraken worden gemaakt over wat we van zorginstellingen willen weten en welke basisregistratie we kunnen gebruiken om tot een goede set van gegevens te komen.

 

 

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.