Print deze pagina
Email deze pagina

Incidentbestrijding

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011

Incidentbestrijding is het verlenen van hulp in acute noodsituaties en de bestrijding van onveiligheid door de daadwerkelijke inzet van GHOR, brandweer, politie, gemeenten en andere diensten. Om deze taak waar te maken kan de GHOR 7 dagen per week, 24 uur per dag ongeveer 160 operationele functionarissen oproepen, die allen een eigen taak in de rampenbestrijding en crisisbeheersing kunnen uitoefenen. De term ‘incident’ is breed. Het gaat niet alleen om het incident zelf, maar kan ook om de dreiging van een gebeurtenis gaan. Ook kan het om incidenten gaan die geen ramp of crisis zijn, maar een grote impact hebben, waardoor snel en adequaat opschalen noodzakelijk is.  Herstel omvat alle maatregelen die nodig zijn om weer naar de normale situatie terug te keren. Herstel begint al tijdens de incidentbestrijdingsfase.