Print deze pagina
Email deze pagina

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Gepost door: ivdberg | 04-01-2016

Overdracht calamiteiten en noodhulpvoertuigen 28-9-2015 B (klein)De Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) ondersteunt de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein. Door hulpverleners, materieel en onderdak (shelter) bij (te verwachten) grote of langdurige incidenten met veel slachtoffers beschikbaar te stellen. Uitgangspunt van het GGB-model is daarbij om optimaal gebruik te maken van bestaande hulp- en zorgcapaciteit. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten op de dagelijkse hulpverlening die door ambulancediensten en traumateams wordt geleverd. Dit wordt vooral bereikt door bij grootschalige incidenten de zorg zo effectief mogelijk in te zetten en ambulance­personeel zich te laten concentreren op de behandeling van zwaargewonden. GGB wordt door de Meldkamer Ambulance Zorg bij 30 of meer gewonden ingezet, volgens een landelijk uniforme werkwijze.

Het Rode Kruis organiseert dat vrijwilligers worden ingezet voor de verzorging van lichtgewonden. Hiertoe wordt een systeem van noodhulpteams opgezet. Medewerkers van de noodhulpteams zullen via een Noodhulpvoertuig van het Rode Kruis naar het rampterrein komen. Daarnaast kan de reguliere ambulancezorg straks zo nodig worden versterkt door de inzet van ‘ambulancepersoneel zonder ambulance’. Het gaat daarbij om ambulanceverpleegkundigen en – chauffeurs die op dat moment geen dienst hebben, maar wel vrijwillig inzetbaar zijn. De ambulancemedewerkers maken dan gebruik van een speciaal calamiteitenvoertuig, waarmee zij met eigen aanvullend medisch materiaal, naar de plek van het grootschalig incident gaan. Hiermee is dan extra capaciteit beschikbaar voor de zorg aan (zwaar) gewonden.

Overdracht calamiteiten en noodhulpvoertuigen 28-9-2015 A (klein)De verantwoordelijkheid voor de onderdelen GGB ligt bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden, het Rode Kruis en het Instituut voor Fysieke Veiligheid. De RAV is verantwoordelijk voor de organisatie opgeschaalde ambulancezorg, het Rode kruis voor de organisatie van vrijwilligers van de noodhulpteams die de lichtgewonden verzamelen en verzorgen. Instituut Fysieke Veiligheid is verantwoordelijk voor zeven steunpunten met extra materiaal en middelen.

Er zijn zeven bovenregionale steunpunten die zo nodig kunnen voorzien in extra materialen. Deze middelen kunnen indien de Meldkamer Ambulancezorg of de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) dat nodig acht middels een haakarmbak richting rampterrein. De GHOR Hollands Midden heeft tijdens een grootschalig incident de regie en coördinatie over de inzet van de GGB.

Meer weten?
Deze video laat zien hoe de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) in de praktijk werkt.

 

  • Gerelateerde Links