GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden bezoeken gezamenlijk zorgpartners

In de maanden november en december 2017 hebben GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden verschillende zorgpartners bezocht. Gekeken is of partners, zoals ziekenhuizen, ambulance voorzieningen, GGD’en, huisartsenposten en Nederlandse Rode Kruis voldoen aan de schriftelijke afspraken die zij met GHOR hebben gemaakt. Deze afspraken gaan over geneeskundige hulpverlening en opgeschaalde zorg en de mate waarin de zorginstellingen zich hebben voorbereid op opgeschaalde zorg.

Bestuurlijke rapportage
Zorgpartners hebben als voorbereiding op het bezoek, een zelfevaluatie ingevuld. Deze evaluatie en de uitkomsten van de gesprekken zijn gebundeld per veiligheidsregio en samengevat in een ‘bestuurlijke rapportage’. De bestuurlijke rapportage voor de regio Hollands Midden wordt aangeboden aan het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. GHOR Hollands Midden maakt iedere twee jaar zo’n rapportage. Dit was de eerste keer dat is samengewerkt met de GHOR Haaglanden. GHOR-medewerkers maken zo kennis met elkaars zorgpartners en kunnen van elkaar leren. Een nieuwe en frisse blik helpt bij het verzamelen van informatie voor de bestuurlijke rapportage.

Samenwerking positief
De samenwerking tussen GHOR Hollands Midden en Haaglanden is zowel door beide GHOR-regio’s als door de zorgpartners als positief ervaren. Belangstellenden kunnen de rapportage aanvragen bij GHOR Hollands Midden via bureau@ghorhm.nl.

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.