GHOR Hollands Midden bereidt zich voor op Omgevingswet

In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en algemene maatregen van bestuur over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt.

GHOR en omgevingswet
Samen met andere GHOR-bureaus in Nederland formuleert GHOR Hollands Midden kernwaarden voor ruimtelijk beleid. Wat vinden we vanuit het oogpunt van grootschalige geneeskundige hulpverlening belangrijk in onze leefomgeving? En wat daarvan kan een gemeente of provincie beïnvloeden met haar beleid?

GHOR-bureaus in Nederland hebben begin juli de opdracht gekregen om de drie termen zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid tijdens een ramp of crisis en externe veiligheid verder uit te werken. Bepaald moet worden of thema’s een handvat kunnen bieden om ruimtelijke plannen te beoordelen en aan te vullen op voor GHOR relevante onderwerpen. Het GHOR-bureauhoofdenoverleg verwacht aan het einde van het jaar een voorstel over de inbreng van GHOR in relatie tot de Omgevingswet.

De drie termen van de geneeskundige hulpverlening kunnen dan worden meegenomen in de advisering aan gemeenten. Deze advisering doet GHOR gezamenlijk met GGD, omgevingsdienst, brandweer en politie.

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.