Evenementen Klinkerbergerplas Oegstgeest

Afgelopen periode zijn twee evenementen aan de Klinkenbergerplas in Oegstgeest gehouden: Puur festival op 29 juli en Neighbours festival op 12 augustus. GHOR Hollands Midden heeft mede geadviseerd bij de vergunningverlening.

Wat viel op?
Beide festivals zijn zonder grote incidenten verlopen. Wel zijn klachten over het geluid geweest. Door de aanwezigheid van water, draagt het geluid ver en hebben bijvoorbeeld inwoners van Warmond hiervan hinder ondervonden. Tijdens evenementen waar geluid een belangrijke rol speelt voert de omgevingsdienst regelmatig geluidsmetingen uit, zo ook bij dit evenement. Vaak willen publiek en artiest/band het geluid lekker hard. De organisator monitort ook het geluidsniveau en past dit zo nodig aan. Tijdens Puur festival is veel regen gevallen en heeft de organisatie regenponcho’s aan bezoekers uitgedeeld. Toch is een bezoekster in haar zomer out fit onderkoeld geraakt. Hulpverleners op de EHBO post hebben haar nagekeken en overgedragen aan de ambulancedienst die haar voor controle naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis heeft gebracht. De bezoekster maakt het weer goed.

De organisaties hebben met veel plezier de festivals georganiseerd en hebben het voornemen dit volgend jaar weer op deze locatie te doen.

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.