Bijscholing Officier van Dienst Geneeskundig terrorismegevolgbestrijding/extreem geweld

GHOR-regio’s en Ambulancezorg Nederland (AZN) zijn net als de andere hulpdiensten bezig met het thema terrorismegevolgbestrijding (TGB). Een Commander’s Intent met uitgangspunten voor medische hulpverlening bij TGB is geformuleerd en een notitie met multidisciplinaire afspraken bij extreem geweld voor first responders opgesteld. Met als doel het maximaliseren van overlevingskansen van (potentiële) slachtoffers. Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) volgen hiervoor een bijscholing van het Instituut Fysieke Veiligheid / GHOR Academie.

Aansluiten bij regionale afspraken
Veiligheidsregio Hollands Midden besteedt sinds het najaar van 2015 veel aandacht aan terrorisme en de bestrijding van de gevolgen daarvan. Bij GHOR Hollands Midden zijn al vele trainingen en oefeningen gewijd aan ontwikkeling en praktische invulling van Grootschalige Geneeskundige Bijstand in samenhang met TGB. Politie is steeds verder gegaan met de ontwikkeling van operatie en tactiek bij TGB in samenhang met de andere hulpverleningsdiensten, zoals Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden. Om te beoordelen of de IFV-bijscholing toegevoegde waarde heeft voor de OvDG’en en of de bijscholing inhoudelijk niet te veel afwijkt van de praktijk in Hollands Midden heeft de Beleidsmedewerker OTO in februari deze bijscholing gevolgd.

OvDG centraal
Tijdens de bijscholing is veel aandacht voor ontwikkelingen, werkwijze en rol voor de OvDG en wat dat betekent voor de coördinatie en aansturing van de taakverantwoordelijkheden. De gevolgen van specifieke handelingsperspectieven voor TGB/extreem geweld op operationeel en tactisch niveau worden toepasbaar gemaakt, zowel mono- als multidisciplinair. De tweedaagse training creëert bewustwording, de juiste mindset, voor het scenario TGB/extreem geweld op verschillende onderdelen binnen de rol van OvDG. Daarbij is een belangrijk onderdeel wat de impact is op de OvDG als individu.

Als gevolg van de verkenning is besloten de bijscholing voor alle OvD-G’en in Hollands Midden ‘incompany’ in de tweede helft van dit jaar te organiseren. Meer informatie hierover is op te vragen bij Wim Vlug, bereikbaar via 071 – 207 30 00.

 

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.