Netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek

Netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek

Op 10 april a.s. organiseert GHOR Hollands Midden een netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek (bibliotheek) in Gouda voor crisisfunctionarissen / BHV-coördinatoren van zorgorganisaties. Onderdelen van het programma zijn: Hoe maken ambulancedienst en GHOR gebruik van...
Flyer GHOR

Flyer GHOR

GHOR ontwikkelt flyer over wat GHOR doet GHOR heeft een flyer ontwikkeld die aangeeft wat GHOR doet in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop. De ontwikkeling van de flyer is een uitkomst van het GHOR-beleidsplan. In gesprek met partners...
Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel Het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van risico- als...