Netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek

Netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek

Op 10 april a.s. organiseert GHOR Hollands Midden een netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek (bibliotheek) in Gouda voor crisisfunctionarissen / BHV-coördinatoren van zorgorganisaties. Onderdelen van het programma zijn: Hoe maken ambulancedienst en GHOR gebruik van...
Netwerkbijeenkomst crisiscommunicatie

Netwerkbijeenkomst crisiscommunicatie

Op 27 november a.s. organiseren GHOR en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ’s middags een netwerkbijeenkomst over crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie bij verstoring van openbare orde en maatschappelijke onrust is een verantwoordelijkheid van de...
Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel Het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van risico- als...