Zorg voor optimale geneeskundige hulpverlening tijdens Leidens Ontzet

Ruim 200.000 bezoekers, de tweede grootste kermis van Nederland, een grote warenmarkt, een groot afgesloten evenemententerrein met daarbinnen vier kleine afgesloten evenemententerreinen. Dat is 2 en 3 oktober 2019 in Leiden. Hoe bereik je dan bezoekers als zij medische hulp nodig hebben en ook vooral hoe zorg je dat de reguliere zorg voor bewoners adequaat (gegarandeerd) blijft. GHOR geeft hierover advies bij de vergunningverlening voor evenementen. 

Inrichten van het evenemententerrein 
Leidens Ontzet groeit nog steeds in bezoekersaantallen. Om bezoekersstromen in goede banen te leiden heeft de Gemeente Leiden Event Safety Institute gevraagd met een voorstel te komen. Een van die voorstellen was om in Leiden een groot evenemententerrein met hekken af te sluiten. En binnen dit terrein vier kleine met hekken omringde terreinen voor evenementen open te stellen.  

Dilemma’s 
Het inrichten van deze omhekte terreinen heeft invloed op de medische en geneeskundige hulpverlening. Hoe kan het ambulancepersoneel snel ter plaatse komen? De beveiliging op een evenemententerrein is de verantwoordelijkheid van de organisator. Politie is dan niet aanwezig om het ambulancepersoneel te begeleiden of te beschermen als omstanders agressief naar hen worden. Hoe wordt de zorg aan omwonenden optimaal gehouden als wegen worden afgesloten? De antwoorden op deze en andere vragen heeft GHOR afgestemd met de Regionale Ambulance Voorziening en het Nederlands Rode Kruis.  

Geneeskundige hulpverlening geborgd 
Een van de oplossingen was nog meer samenwerking met EHBO’ers, van het Nederlands Rode Kruis, op de evenemententerreinen, waardoor de eerste hulp snel kon worden gegeven. De RAV Hollands Midden was met bike teams in de binnenstad aanwezig, waardoor zij eerder ter plaatse konden zijn dan met een ambulancevoertuig. De Officier van Dienst Geneeskundig van GHOR was beide avonden aanwezig om de geneeskundige hulpverlening te coördineren. Hij had nauw contact met de inzetleider van het Nederlands Rode Kruis. Ook had hij regelmatig overleg met collega’s van de politie, brandweer en gemeente. Als er een incident zou zijn, konden zij snel reageren.  

De evaluatie is nog een volle gang. Heb je al vragen, stel deze dan aan Claire Verhaar, via 071 -207 30 00 of bureau@ghorhm.nl 

 

   

Nieuwsbrief

Share This