GHOR-collega’s actief bij coördinatie hulpverlening brand kerk Hoogmade

Maandag 4 november gaan tijdens de lunch pagers af. GRIP 2. De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Eline van der Reijd en Hoofd Informatie Danielle Bonte gaan naar het Regionaal Operationeel Team in Leiden om voor GHOR de geneeskundige hulpverlening te coördineren.

GRIP is de manier waarop in de Veiligheidsregio Hollands Midden de hulpverlening wordt opgeschaald. Bij GRIP 2 komen in het Regionaal Operationeel Team de algemeen commandanten bijeen van politie, brandweer, GHOR, gemeente en communicatie, met hun ondersteuning. Voor GHOR is dat dit keer Eline van der Reijd als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Het ROT houdt zich bezig met de gevolgen van het incident. In dit geval de gezondheidseffecten van de rookwolk. Eline: “we hebben in het ROT verschillende scenario’s uitgewerkt, zoals als de toren niet zou vallen en ook niet stabiel genoeg zou zijn om de situatie naar normaal terug te laten keren, met andere woorden als het langer gaat duren. Daarnaast hebben zowel Niels Franken als Officier van Dienst Geneeskundig als ik gemonitord of psychosociale hulpverlening (PSH) nodig zou zijn bij omwonenden en in de opvanglocatie. Hierover heb ik overlegd met PSH procesleider Jan Oosterbeek, collega GGD. Dit was niet nodig, omdat de kerkgemeenschap dit zelf had georganiseerd.” Danielle Bonte ondersteunt als, Hoofd informatie Geneeskundig Zorg, Eline en zorgt voor dat informatiestromen tussen veiligheids en geneeskundige partners goed lopen.

Hulpverlening bij de kerk
Niels Franken is als Officier van Dienst Geneeskundig op de plaats van het incident om de hulpverlening ter plaatse te coördineren, in dit geval het bestrijden van de brand in de kerk en de gevolgen daarvan voor direct omwonenden. De OvDG is een collega van de RAV die bij een incident voor GHOR werkt. Hij heeft nauw contact met Eline en Danielle om de activiteiten voor de incidentbestrijding af te stemmen. De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, Tom Koeman kijkt naar welke gevolgen de inhoud van de rookwolk voor de gezondheid heeft en geeft een advies over wat mensen moeten doen. Tom Koeman was aanwezig in het ROT in Leiden, om direct contact te kunnen hebben met de meetplanleider van de brandweer, crisiscommunicatie en de sectie GHOR.

Samenwerking positief
Samenwerking tussen de GHOR-crisisfunctionarissen Eline, Danielle, Niels en Tom is na afloop kort geëvalueerd. Zij zijn positief over de samenwerking. Het was een mooie leerervaring voor de vier betrokken crisisfunctionarissen (ACGZ, HIN, OvDG, GAGS).

Nieuwsbrief

Share This