De stroom valt uit. Wat doe je dan als zorginstelling?

Met deze vraag is het operationele crisisteam van Topaz op 28 oktober jl., tijdens een oefening, aan de slag  gegaan. Medewerkers van GHOR Hollands Midden waren betrokken als waarnemer en voor het tegenspel.   

Verloop van de oefening 
Via een table-top oefening is een scenario mondeling en op papier doorlopen. De dagelijkse bedrijfsvoering van Topaz en de cliënten ondervonden zo geen hinder van de oefening. Het doel van de oefening was vooral bewustwording creëren onder de medewerkers van Topaz, zodat zij effectief kunnen op treden tijdens een crisis. Aandacht is besteed aan communicatielijnen en de rol die een ieder tijdens een incident heeftDeelnemers hadden na afloop inzicht in de  crisismanagementstructuur. Met de aangeleverde scenario’s door de veiligheidscoördinator van Topaz is een goede oefening gedraaid.  

Uitkomsten oefening  
Tijdens de evaluatie van de oefening kwamen direct bruikbare resultaten naar voren. Bijvoorbeeld praktische zaken waarbij het team rekening moest houden, maar ook het inzetten van hulpmiddelen waaraan voorheen niet werd gedacht. Het team van Topaz liet weten dat een oefening met GHOR van meerwaarde is voor hun organisatie.  

Wilt u als zorginstelling ook oefenen met GHOR Hollands Midden, neem dan contact op met Messehm Kasim, op telefoonnummer 071 – 2073000 of bureau@ghorhm.nl. GHOR kan u ondersteunen met het ontwikkelen van een scenario, waarnemen of het leveren van tegenspel.  

Nieuwsbrief

Share This