Collega’s nieuw in dienst

Vanaf 1 juni jl. werkt Esther Dekker als Informatiemanager bij GHOR Hollands Midden. Messehm Kasim werkt vanaf 1 september jl. bij ons als beleidsmedewerker met aandachtsgebieden zorgcontinuïteit en kwaliteit 

Esther Dekker houdt zich bezig metinformatiebehoeften vanuit de verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de organisatie en zorgt ervoor dat deze worden vertaald in informatievoorzieningenWat voor informatie hebben mensen nodig om hun werk te kunnen doen, hoe komt dat tot hen, wat doen zij ermee en wat gebeurt er daarna. De komende periode ligt vooral de focus op het implementeren van netcentrisch werken in de witte keten met LCMS GZ. Voordat Esther bij GHOR kwam werken heeft zij bij diverse organisaties gewerkt: in totaal twintig jaar als projectleider bij een grote bibliotheek in de Haagse Regio, twee jaar als Uitvaartleider, eveneens bij een grote organisatie in de Haagse Regio en de afgelopen vier jaar als Informatiespecialist bij Binnenlandse Zaken. Na vier jaar werken op een ministerie wilde ik graag weer bij kleinere organisatie werken. Deze functie, in een organisatie met een duidelijk doel en waar wordt samengewerkt, geeft een mooie balans tussen veiligheid en zorg. Ik kan hier mijn kwaliteit als netwerker en verbinder kwijt en door de kleinschaligheid kan en moet ik ook zaken oppakken die buiten de scope van mijn functie vallen. Daarnaast vind ik het een uitdaging om met alle verschillende organisaties en hun wensen en problemen te schakelen en samen te werken. Daar kijk ik naar uit.” 

Tijdens een traineeship bij de Veiligheidsregio Haaglanden heeft Messehm Kasim verschillende projecten bij zowel de brandweer, als GHOR mogen ervaren. Sinds september is zij gestart Beleidsmedewerker GHOR Hollands Midden. In haar functie richt zij zich op zorgcontinuïteit, waarbij zij nauw contact heeft met  zorginstellingen. Tijdens dit contact kijkt zij namens GHOR samen met zorginstellingen naar  risico’s. Naast de werkzaamheden van relatiebeheerder richt Messehm zich op het kwaliteitsmanagementsysteem van het GHOR-bureau. Messehm: “Ik haal veel energie uit het samenwerken met verschillende partijen met verschillende belangen, om vervolgens tot een gezamenlijk besluit te komen. Rampen en crises zijn dynamische onderwerpen door de huidige politieke en maatschappelijke aandacht. Het is daarom fascinerend om onder deze omstandigheden te werken in een organisatie die zich inzet voor betere zorg en veiligheid voor onze samenleving.”

Nieuwsbrief

Share This