Afstemming opvang groot aantal slachtoffers geoefend in regio Hollands Midden en Haaglanden

Voor het achtste jaar hebben GHOR-regio’s Hollands Midden en Haaglanden op 5 november jl. geoefend met het gewondenspreidingsplanAanvullend is dit jaar ook de slachtofferregistratie geoefend. Van de zorgpartners hebben alle ziekenhuizen,  meldkamers in de twee regio’s en de ambulancedienst van Haaglanden mee geoefend. Ook nu was het weer waardevol om de afstemming tussen alle partners te kunnen oefenen.  

Doel van de oefening was het testen van het gewondenspreidingsplan, waardoor inzicht wordt verkregen in de medische behandel– en transportcapaciteit van de regio’s Hollands Midden en Haaglanden en een optimale spreiding van de slachtoffers. Geoefend is met een ISEE simulator. De ISEE simulator is speciaal ontwikkeld voor het oefenen van logistieke aspecten van de rampenbestrijding. Op een efficiënte manier wordgeoefend met het inzetten van schaarse middelen, in dit geval het aantal beschikbare ziekenhuisbedden en vervoer door de ambulancedienst. 

Twee regio’s in een traumaregio 
De regio’s Hollands Midden en Haaglanden liggen samen in de traumaregio West. Vandaar dat deze regio’s samen hebben geoefend vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg. Trudy Elshout, coördinator Opleiden, Trainen en Oefenen GHOR Hollands Midden, is betrokken geweest in de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de oefening, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het scenario, afspraken maken met partnershet uitnodigen van de deelnemers en het begeleiden van de oefening. Trudy: “ieder ziekenhuis heeft zijn eigen Ziekenhuis Rampen Opvang Plan waarin maatregelen bij grootschalige incidenten staan beschreven. Een incident met veel slachtoffers vraagt niet alleen iets van de capaciteit van een ziekenhuis, al snel zal een beroep worden gedaan op de andere ziekenhuizen in de regio en omliggende regio. Deze afstemming oefenen geeft jaarlijks weer een goed inzicht in de afspraken die er zijn en waar deze mogelijk kunnen worden aangescherpt.” Tijdens de oefening waren GHOR-collega’s als waarnemer en Hoofd Informatie betrokken. Het Hoofd Informatie was vooral betrokken voor de slachtofferregistratie.  

Nieuwsbrief

Share This