Landelijke storing KPN: ook GHOR Hollands Midden actief

Rond 16.25 is Veiligheidsregio Hollands Midden, op 24 juni, opgeschaald naar GRIP 2. In het Regionaal Operationeel Team zijn Wim Vlug, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Daniëlle Bonte, Hoofd Informatie Geneeskundig en Patrick Poelman, Officier van Dienst Geneeskundig hun activiteiten gestart. Om 21:22 is er weer afgeschaald en heeft GHOR zich nog een half uur op de nazorg gericht.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten punt van aandacht
Niet alleen burgers hadden last van de telefoonstoring en daarmee de uitval van 112. Het bereiken van  operationele functionarissen en een aantal zorgpartners was ook een hele uitdaging. Operationele functionarissen hebben met elkaar via whats app en portofoons gecommuniceerd. Hoofd Informatie heeft de ziekenhuizen en huisartsen posten kunnen voorzien van een alternatieve manier om een ambulance te bestellen. De Officier van Dienst Geneeskundig uit het oosten van de veiligheidsregio, Leendert Slobbe, heeft de Huisartsenpost Midden Holland en de Spoedeisende hulp van het Groene Hart ziekenhuis bezocht.

Officier van Dienst Geneeskundig in het Regionaal Operationeel Team
Omdat er geen ‘plaats incident’ was, is de Officier van Dienst Geneeskundig ook naar de sectie GHOR van het Regionaal Operationeel Team gekomen. Van daaruit heeft hij (via een andere provider dan KPN) contact gehad met Meldkamer Ambulancezorg en de Regionale Ambulance Voorziening. In drukke gebieden hebben ambulances door de wijken gereden. Zo konden mensen met een hulpvraag toch worden geholpen. Daarnaast zijn brandweerkazernes en politieposten bemenst om spoedeisende hulpvragen naar de meldkamers via C2000 naar de meldkamers door te geven.

GHOR heeft van zorgpartners complimenten ontvangen voor de communicatie met hen onder deze lastige omstandigheden.

Nieuwsbrief

Share This