GHOR Hollands Midden vraagt partners naar input voor koers GHOR 2020 – 2023

Op 17 mei jl. heeft GHOR partners uitgenodigd om input op te halen voor haar beleid voor de periode 2020 – 2023. Aanwezig was een vertegenwoordiging van ziekenhuizen, huisartsenposten, geestelijke gezondheidszorg en Regionale Ambulance Voorziening. Basis voor het gesprek waren de risico’s uit het regionaal risicoprofiel. Hiervoor sloten vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Hollands Midden aan.

Risico’s en toegevoegde waarde
Risico’s waar Veiligheidsregio Hollands Midden zich de komende jaren op richt zijn: klimaatadaptatie, energie transitie, cybercriminaliteit en continuïteit. Partners hebben aangegeven wat deze risico’s voor hen betekenen en welke rol zij hierin voor GHOR zien. Ook is hen gevraagd de toegevoegde waarde van GHOR te benoemen en welke risico’s zij specifiek voor hun organisatie zien. Als groot risico is door zorgpartners de druk op de dagelijkse zorg door personeelskrapte genoemd. Om een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren is de groep die is uitgenodigd bewust klein gehouden.

GHOR-beleid in regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden
In de Wet veiligheidsregio’s is geregeld dat GHOR de geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten coördineert en erop toeziet dat zorgorganisaties voorbereid zijn om onder alle omstandigheden, ook tijdens grote incidenten, hun zorg kunnen leveren. Het beleid van GHOR is daarmee onderdeel van het beleid Veiligheidsregio Hollands Midden.

Meer informatie over het regionaal risicoprofiel is te vinden op: https://risicoprofiel.vrhm.nl/?kaart=kaart-wat-kan-ons-overkomen.

Nieuwsbrief

Share This