Systeemtest Track in Hollands Midden

Op 17 april jl. is in Veiligheidsregio Hollands Midden de jaarlijkse systeemtest gehouden. Bij de systeemtest beoordeelt de Inspectie Justitie en Veiligheid de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. De systeemtest vindt op een voor crisisfunctionarissen niet bekend tijdstip in een periode van 14 dagen plaats. Alle teams, Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel Team, Beleidsteam en Regionaal Beleidsteam, worden bij een systeemtest gealarmeerd. Vanuit GHOR is in al deze teams een crisisfunctionaris vertegenwoordigd. 

De multidisciplinaire teams zijn beoordeeld op opkomsttijd en samenwerking in de teams. Voor GHOR waren waarnemers aanwezig die de GHOR-crisisfunctionaris hebben beoordeeld op monodisciplinaire oefendoelen, zoals de samenwerking met GHOR-functionarissen in de andere crisisteams; het gebruik van informatiedocumenten en –middelen en controle op de uitvoering van afspraken. De evaluatie van de multidisciplinaire teams en van de GHOR-crisisfunctionarissen loopt nog. 

 

 

Nieuwsbrief

Share This