Na bijna 20 jaar neemt manager Ineke van Steensel afscheid van GHOR Hollands Midden

Vanaf 16 mei a.s. gaat Ineke van Steensel, manager GHOR Hollands Midden, vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd, GHOR verlaten.

Vanaf het eerste uur
Ineke is vanaf het eerste uur van GHOR Hollands Midden betrokken bij de GHOR-organisatie. “GHOR is opgericht toen tijdens grote ongevallen in de jaren 90 bleek dat de geneeskundige hulpverlening niet goed liep door het gebrek aan coördinatie en aansturing. Iedere betrokken zorgorganisatie deed zijn eigen ding en er was geen samenhang. Het was duidelijk dat er vooral in de afstemming tussen zorgorganisaties en de hulpverlenersdiensten én coördinatie van de geneeskundige hulpverlening iets moest gebeuren. In het begin werd acute zorg ook vooral gezien als traumatologie. Nu is acute zorg een breder werkveld. Capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen hebben ervoor gezorgd dat verpleeg- en verzorgingshuizen meer bij de acute zorg betrokken raken. Ook zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen zich zeer bewust van hun continuïteit van bedrijfsvoering om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te kunnen bieden. Dat is zeker ook een succes van GHOR: deze contacten met de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen.”

GHOR niet meer weg te denken
“Toen ik in maart 2000 bij GHOR kwam waren we met zijn tweeën. Een secretaresse via het uitzendbureau en ik. Ik had in het LUMC het ‘millenniumproject’ gedaan voor een digitaal geruisloze overgang van 1999 naar 2000. Vanuit het ziekenhuis maakte ik afspraken met externe partners, waaronder de GGD. Hiervan kreeg ik energie. Het regelen, de contacten, scenario’s bedenken. Toen de functie van Regionaal Geneeskundig Coördinator GHOR kwam heb ik ook geen moment getwijfeld en heb ik gesolliciteerd. In het begin hadden we wel moeite om aan tafel te komen, vooral bij politie, brandweer en meldkamer. Maar al in 2002 waren we een volwaardige partner en nu zijn we, met een bureau van 15 medewerkers, niet meer weg te denken.”

Zichtbaarheid en herkenbaarheid GHOR voorwaarde
“Waar ik altijd hard aan heb gewerkt en waar ik voor sta is de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de GHOR als ketenregisseur van de geneeskundige hulpverlening bij crises, grote ongevallen en rampen. Deze regiefunctie van de geneeskundige hulpverlening is voorwaarde om de hulpverleners hun werk te kunnen laten doen. Dit is van een andere orde dan de reguliere zorgtaken die zorginstellingen hebben. Het vraagt andere vaardigheden, dan met de individuele patiëntenzorg ‘aan het bed’ bezig te zijn.”

Trots
“Ik ben trots op onze operationele functionarissen. De Officieren van Dienst Geneeskundig doen het in het veld heel goed. Zij sturen de geneeskundige hulpverlening adequaat en professioneel aan. Dat is een belangrijke voorwaarde voor goede kwalitatieve hulpverlening en veiligheid voor slachtoffers en hulpverleners. De officieren zijn een volwaardig teamlid van het Commando Plaats Incident. Ze zijn deskundig en werken multidisciplinair goed samen. Ze zijn goed in het managen en oplossen van een groot incident. De bureaumedewerkers hebben allemaal een piketfunctie die zij goed uitoefenen. In hun dagelijkse werk zijn zij met beleidsadvisering of voorbereiding bezig. Door de combinatie van de dagelijkse functie en de piketfunctie wordt het verband tussen de werkzaamheden geborgd. Ook zijn onze bureaumedewerkers welkom aan elke gesprekstafel.”

Onderscheid
“Voor ons , als medewerkers GHOR, is het ons dagelijks werk om met rampenbestrijding en crisisbeheersing bezig te zijn. Dit onderscheidt ons van andere zorginstellingen die als dagelijkse werk de individuele patiëntenzorg hebben. We zijn er voor het grootschalige. Dat is toch een heel andere tak van sport. Wat ik ook heb gemerkt is dat je tijdens inzetten veel hebt aan de contacten die je in het dagelijkse werk opbouwt. Elkaar kennen geeft vertrouwen als mensen weten wat ze van je kunnen verwachten en dat is een sleutel tot succes. Wat ik GHOR wens is dat zij een zelfstandige organisatie blijft. Alleen dan kunnen de GHOR- medewerkers hun netwerkpositie binnen zorginstellingen en het veiligheidsnetwerk waarmaken.”

Ineke zit vol energie en gaat de komende tijd vullen met diverse werkzaamheden, zoals haar bestuursfunctie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland .

Nieuwsbrief

Share This