GHOR oefent met Slachtoffer Informatie Systematiek

Op donderdag 7 maart 2019 hebben GHOR, Bevolkingszorg (namens de gemeente) in Hollands Midden en de landelijke voorziening SIS samen geoefend. Het scenario van de oefening was de instorting van een feesttent tijdens een evenement, waarbij veel slachtoffers waren betrokken.

De oefening had tot doel om bekend te raken met en het toepassen van de werkwijze SIS. De Backoffice GHOR deed dit door het opvragen van slachtoffergegevens bij de drie ziekenhuizen in de regio, die ook daadwerkelijk mee hebben geoefend. Deelnemers gaven aan dat door deze oefening zij de samenwerkingsverbanden en communicatielijnen hebben ervaren en dat ook hun kennis van de processen rondom het proces Slachtofferinformatie is vergroot.

Wat is SIS?
SIS richt zich op het informeren van verwanten van niet-zelfredzame en verminderd zelfredzame slachtoffers. Op verzoek van een gemeente of veiligheidsregio kan de landelijke voorziening SIS tijdens een incident worden geactiveerd. Iedereen die denkt dat een naaste betrokken is bij het incident en geen contact kan krijgen met deze persoon, kan dan bellen naar het landelijk telefoonnummer Verwantencontact en een zoekvraag indienen. Gemeenten, GHOR en politie werken samen binnen SIS.

Nieuwsbrief

Share This