GHOR Hollands Midden neemt deel aan impactanalyse polderclusters

Waterveiligheid is een belangrijk thema voor Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Een van de onderdelen van het programma waterveiligheid is het opstellen van een impactanalyse overstromingen regionale keringen: wat treft ons bij een overstroming en hoe erg is dat. In maart heeft Alma Dijkstra, beleidsmedewerker GHOR, deelgenomen aan een bijeenkomst impactanalyse polderclusters VRHM.

Pilot: 4 polders Hoogheemraadschap Rijnland
De impactanalyse van de Lisserpoelpolder en Rooversbroekpolder (Lisse) is grotendeels afgerond. De impactanalyse voor de polders Alphen aan den Rijn – waar onder Vierambachtpolder, Gouda – Korte Akkeren en Leimuiden – Grietpolder en Vriesekoopsepolder worden op een zelfde manier uitgewerkt. Deze vier polders zijn een pilot voor VRHM en is gericht op regionale keringen. De resultaten uit deze impactanalyse vertaalt VRHM door naar andere polderclusters in de regio VRHM.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft verschillende scenario’s van de clusterpolders dynamisch in beeld gebracht. Hiermee zijn nieuwe inzichten ontstaan over het effect van een bres in een regionale waterkering, namelijk de hoogte van het water en de tijd die er is tot de polder geheel ‘onder’ staat. Ook zijn keteneffecten benoemd. Wat zijn de gevolgen voor elektra, voor drinkwatervoorziening, voor gas en voor verwarming, etc. Voor sommige polders betekent dit er bij een overstroming meer tijd is om maatregelen te nemen, terwijl andere polders in korte tijd vol lopen en bijvoorbeeld evacuatie van bewoners niet mogelijk is. Kortom, hoe snel de polder vol loopt heeft gevolgen voor het handelingsperspectief. GHOR heeft tijdens de bijeenkomst bijgedragen de directe gevolgen en keteneffecten voor gezondheid aan te geven.

Model voor hele VRHM
Onderzocht wordt of de 4 polderclusters in de pilot model kan staan voor verschillende poldertypen in de regio. Als dat zo is, dan wordt uitgegaan van:

  • Een polder die binnen 2-3 uur onderloopt met 3-4 meter water en bestaat uit bewoond gebied.
  • Een polder die in 10 uur onderloopt en waar sprake is van bewoond gebied in combinatie met veehouderij.
  • Een polder die maar 1-2 meter onder loopt maar waar sprake is van bedrijventerreinen/ industrie

Op deze manier komen veel risico’s en effecten, ook voor de nafase, in beeld waar over nagedacht moet worden hoe en of deze op te lossen zijn.

Het is de bedoeling dat per ‘poldertype’ maatregelen voor de crisisorganisatie en het handelingsperspectief voor bewoners worden opgesteld door de veiligheidsregio. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de al beschikbare documenten die er landelijk gemaakt zijn en op maat gemaakt voor de polders. Het was een nuttige ochtend met goede opkomst van verschillende partijen. De bewustwording van mogelijke gevolgen is door deze ochtend vergroot.

Nieuwsbrief

Share This