GHOR Hollands Midden adviseert bij ’20 van Alphen’

De 20 van Alphen is al vele jaren dé openingsklassieker van het Nederlandse hardloopseizoen en wordt altijd gehouden op de 1e zondag van maart. In 2019 is hiervan een keer vanaf geweken, omdat deze datum in het carnavalsweekend viel. In 2019 is de 20 van Alphen op 24 maart gehouden. Aan de hardloopwedstrijd nemen ongeveer 9000 lopers deel. In voorbereiding op dit evenement hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de gemeente Alphen aan den Rijn, organisatie en alle hulpdiensten, waaronder GHOR.

Thema in advisering
Het geven van een advies door GHOR en de andere hulpdiensten werd bemoeilijkt door werkzaamheden in de gemeente Alphen waardoor de definitieve route lange tijd onduidelijk bleef. Toen de route definitief was hebben hulpdiensten, waaronder GHOR, een advies kunnen uitbrengen. Hiervoor waren geen aanpassingen nodig op het advies van voorgaande jaren.

Doorleefsessie
Om hulpverleners goed voor te bereiden op het evenement en om erachter te komen of alles goed is georganiseerd is op 14 maart door de gemeente Alphen een doorleefsessie georganiseerd. Alle piket functionarissen die dienst hebben tijdens het evenement, de organisatie (inclusief partijen die een rol hebben tijdens het evenement, zoals Nederlands Rode Kruis, beveiliging etc) de vergunningverleners en adviseurs van brandweer, politie en GHOR hebben hier aan deel genomen. In de voorbereiding van het evenement zijn twee scenario’s doorleefd: een plotseling opkomende storm (zoals tijdens de CPC) waarbij de diverse beslismomenten en de daarbij horende overleggen/ afstemming doorgenomen zijn en een reanimatie in een pand aan het parcours vlak voor de start van een van de afstanden. De doorleefsessie heeft iedereen inzicht gegeven in de gemaakte afspraken en heeft duidelijk gemaakt waar extra afstemming noodzakelijk is. Deelnemers aan de doorleefsessie vonden het prettig te weten wie dienst hebben tijdens het evenement en het heeft iedereen het gevoel gegeven dat we goed voorbereid zijn op het evenement.

Tijdens het evenement
Het Nederlands Rode Kruis heeft dit jaar voor het eerst tijdens het evenement een C2000 portofoon van de Meldkamer Ambulancezorg gekregen, met de bijbehorende werkafspraken. Tijdens het evenement waren zo korte lijnen met de meldkamer en het evenement. Beide partijen hebben dit als waardevol ervaren. Het evenement is zonder incidenten verlopen.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Share This