Evaluatie incidenten als manier voor leren en verbeteren

Veiligheidsregio Hollands Midden wil leren van de bestrijding van rampen en crises. Een manier om te leren en te verbeteren is het evalueren van de bestrijding van rampen en crises. Partners in de veiligheidsregio, waaronder GHOR, beoordelen samen wat goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn. Met deze verbeteringen is de veiligheidsregio actief aan de slag om de hulpverlening bij toekomstige incidenten te verbeteren. 

Nieuwe werkwijze voor evaluaties van GRIP-incidenten
VRHM wil een lerende organisatie zijn, van en voor alle crisisfunctionarissen. Uitgangspunt is om alle GRIP-incidenten in de crisisteams, zoals CoPI, ROT en BT, na te bespreken en te evalueren. Om de crisisteams hierbij te ondersteunen beschikt de veiligheidsregio over een pool van acht opgeleide multidisciplinaire inzet-evaluatoren, die direct inzetbaar is. Deze evaluatoren zijn na een sollicitatieronde geselecteerd, waarbij kennis, ervaring en motivatie zijn afgewogen. De collega’s komen uit de organisaties van brandweer, gemeenten, GHOR, meldkamer, politie en veiligheidsregio; waardoor inhoudelijke multidisciplinaire kennis gegarandeerd is.

Evaluatieproces versneld
De afdeling Crisisbeheersing van de sector Risico- en Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Hollands Midden zorgt voor de coördinatie van het onderzoeksproces en is aanspreekpunt voor de crisisteams. De manier waarop evaluaties plaatsvinden, is vastgelegd in een protocol. In 2018 is die werkwijze op onderdelen aangepast. Eén van de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen is de toevoeging van de mogelijkheid om een snelle, interne evaluatie te houden. Deze evaluatie gaat één stap dieper dan een nabespreking in een crisisteam. Zonder de diepgang van een uitgebreide, interne of externe evaluatie. De wijze van rapporteren is ook anders; geen uitgebreide rapportage maar een presentatie. Door deze en andere wijzigingen is het mogelijk om het onderzoeksproces te versnellen en uitkomsten eerder op te leveren en bij de crisisfunctionarissen onder de aandacht te brengen. Inmiddels is bij twee onderzoeken de nieuwe werkwijze uitgeprobeerd en naar volle tevredenheid toegepast.

Gestart
Vanaf 1 januari 2019 werkt de veiligheidsregio volgens de nieuwe manier van leren van evalueren. In januari hebben de acht multidisciplinaire Inzet-evaluatoren een tweedaagse training gehad, waarbij de bestaande kennis werd opgehaald en geactualiseerd. Zo werd duidelijk dat het niet gaat om de evaluatie van het incident, maar om de evaluatie van de inzet die daarop volgde. Daarnaast was er tijdens de trainingsdagen ruimte om elkaar beter te leren kennen. De enthousiaste deelnemende inzet-evaluatoren hebben meteen aandachtspunten verzameld om binnenkort de werkafspraken verder uit te werken. Omdat het verspreiden en delen van de leerpunten belangrijk is, zal de groep multidisciplinaire inzet-evaluatoren zeker van zich laten horen.

Nieuwsbrief

Share This