GHOR Hollands Midden rol in coördinatie zorgcontinuïteit griep

Na de griepperiode 2017-2018 waarin de druk op de zorgsector groter was dan de jaren daarvoor heeft het ministerie van VWS het Regionaal Overleg Acute Zorg opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een regionaal griepplan. 

Regionaal griepplan 
Het Netwerk Acute Zorg West of wel het Regionaal Overleg Acute Zorg in de Traumaregio West,  Veiligheidsregio Hollands Midden en Haaglanden, heeft in overleg met zorginstellingen een regionaal griepplan ontwikkeld. Doel is de zorgcontinuïteit tijdens de verwachte disbalans (veel patiënten en uitval personeel), zoals een griepgolf, regionaal te kunnen garanderen. Met focus op de griepepidemie 2018-2019 is met zorginstellingen afgesproken dat zij tijdens de piek van de griepepidemie dagelijks melden wat hun capaciteit voor de opvang van patiënten is. Hiervoor vullen zij ieder een formulier in dat tezamen een beeld biedt van de capaciteit bij zorginstellingen in de Traumaregio West.  

Rol GHOR  
De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) in Veiligheidsregio Hollands Midden stelt samen met zijn collega uit Haaglanden en de voorzitter NAZW de fase waarin de epidemie zich bevindt vast. Ook besluiten zij over coördinatie om in te kunnen spelen op (dreigende) capaciteitstekorten. GHOR heeft in dit traject van informatievoorziening samen met de Meldkamer Ambulancezorg een rol in het duiden van capaciteitstekorten die ontstaan. Dagelijks worden de verzamelde gegevens teruggekoppeld naar leden van het ROAZ en capaciteitsmanagers/ beddencoördinatoren van ziekenhuizen. Als de capaciteit onder druk komt volgt door een centraal coördinatiepunt regionale coördinatie en toewijzing van bedden voor meldkamer en huisartsen (-kringen/ dagpraktijken). Door zowel vanaf de werkvloer als op bestuurlijk niveau dagelijks geïnformeerd te blijven zal de zorgcapaciteit in de Traumaregio als het goed gaat voldoende blijven, waardoor geplande zorg ook doorgang kan blijven vinden. 

Nieuwsbrief

Share This