Evenementenkalender 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden gereed

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van input van gemeenten de regionale evenementenplanningskalender 2019 opgesteld. Op deze kalender staan alle geplande risico-aanpak evenementen.  

De kalender geeft gemeenten en hulpverleningsdiensten inzicht waar en wanneer risicovolle evenementen worden georganiseerd. Dit helpt bij het bepalen van capaciteit en geeft een beeld van de regionale spreiding van evenementen. Hulpverleningsdiensten hebben knelpunten voor capaciteit en risico’s van evenementen bekeken en hierover een advies gegeven aan de gemeente die de vergunning verleent. De kalender wordt bij nieuwe gemelde evenementen aangevuld, waarbij wordt gekeken naar risico en capaciteit.  

Verlenen vergunningen evenementen 2018 geëvalueerd  
Het multidisciplinaire vooroverleg is inmiddels bij alle gemeenten een eerste stap in de voorbereiding van risico-aanpak evenementen. In de meeste gevallen ligt er dan al een 1e concept van de planvorming van organisatoren. In de kwaliteit van de planvorming is nog wel steeds een groot verschil te zien. Dit vraagt vooral veel begeleiding en sturing als de organisator wel een risicovol evenement organiseert, maar zelf geen ‘professionele’ partij is. De adviseurs vergunningverlening evenementen VRHM adviseren de gemeente om de organisator dan door een professionele partij bij te laten staan, denk bijvoorbeeld aan beveiliging- of verkeersexperts. De adviezen van de hulpdiensten worden door gemeenten in bijna alle gevallen overgenomen. Evenementen hebben een cyclisch karakter, de evaluatie maakt hier onlosmakelijk deel van uit. Alle risico-evenementen worden binnen enkele weken na afloop van het evenement geëvalueerd. Vaak door een overleg, soms ook door het per mail toesturen van evaluatiepunten. Steeds vaker worden ‘doorleefsessies’ georganiseerd, waarbij bepaalde risico scenario’s met elkaar worden doorgenomen. Het zorgt ervoor dat organisatoren en hulpdiensten nog beter zijn voorbereid op het evenement, mensen elkaar kennen en dat ieder bekend is met elkaars rol, taak en verantwoordelijkheid.  

Een belangrijk aandachtspunt is het tijdig indienen van de aanvraag door organisatoren. Planvormig wordt regelmatig aangepast voordat deze definitief voor advisering kan worden aangeboden. De 13-weken termijn wordt dan niet altijd gehaald. Duidelijke communicatie richting organisatoren over termijnen en vereisten van planvorming is een belangrijke 1e stap. Hierin kunnen zowel gemeenten als hulpdiensten hun rol pakken. Aandachtspunt voor 2019 is ook de termijn waarbinnen hulpdiensten adviseren. Er wordt vaker dan voorgaande jaren niet binnen 15 werkdagen geadviseerd. Dit komt vooral omdat de hulpdiensten, zoals afgesproken in het kader, op een volledige aanvraag willen adviseren. De aanvraag komt nu vaak in delen binnen, vooral situatietekeningen worden pas later naar de actuele situatie aangeleverd. Door de brandweer wordt zowel geadviseerd als getoetst. Dit laatste kan eigenlijk alleen als planvorming definitief is. 

De multidisciplinaire werkgroep evenementenadvisering VRHM, waar GHOR onderdeel van is, is positief over hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen verloopt, de kwaliteit van de adviezen en het opvolgen daarvan door organisatoren.  

Nieuwsbrief

Share This