Inzetcriteria Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Vanaf 1 december 2018 zijn de inzet- en alarmeringscriteria ingegaan voor de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Ook kan de gemeenschappelijke meldkamer ambulancezorg Hollands Midden en Haaglanden nu de GAGS rechtstreeks via de pager alarmeren. Voorheen ging die alarmering met tussenkomst van de meldkamer ambulancezorg in Rotterdam Rijnmond. Het collegiaal contact tussen GHOR-crisisfunctionarissen en GAGS blijft.

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is een operationele functie van GGD’en. De GAGS kan worden ingezet tijdens incidenten waarbij (vermoedelijk) gevaarlijke (Chemisch Biologisch Radioactief en Nucleair) stoffen betrokken zijn. Voorbeelden van dit soort incidenten zijn lekkages met gevaarlijke stoffen, rook en roet bij branden, asbest en onwelwordingen met onbekende oorzaak. De GAGS adviseert over gezondheidskundige aspecten.

Eén procedure binnen Zuid-Holland
De GAGS zijn in dienst van Rotterdam Rijnmond en werken binnen de provincie Zuid-Holland voor vier veiligheidsregio’s: Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Onze Gemeenschappelijke meldkamer op de Yp in Den Haag én de GAGS zijn gebaat bij een zelfde werkwijze. De meldkamers van de verschillende hulpdiensten op de Yp nemen regelmatig activiteiten van elkaar over. De inzetcriteria voor de GAGS zijn aangepast om tot een uniforme werkwijze te komen binnen Zuid-Holland.

 

Nieuwsbrief

Share This