Netwerkbijeenkomst over crisiscommunicatie

Op 27 november jl. hebben GHOR Hollands Midden en het LUMC een netwerkbijeenkomst, bij het LUMC, met het thema crisiscommunicatie georganiseerd. Sprekers vanuit GHOR, Veiligheidsregio, LUMC en GGD hebben een inkijkje gegeven in hoe de crisisorganisatie en de crisiscommunicatie voor hun organisatie is georganiseerd. Deelnemers geven aan dat de bijeenkomst heeft bijdragen aan het beeld over crisiscommunicatie. Daarnaast geven zij aan dat het netwerk van de medewerker door de bijeenkomst is vergroot.

Doel bijeenkomst 
De meeste organisaties hebben wel eens met een crisis te maken. Meestal blijft dat beperkt tot de eigen organisatie. Als het groter wordt dan spelen meer partijen een rol. Zo ook in de crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is belangrijk om snel rust in de samenleving te krijgen. Zorginstellingen kunnen te maken krijgen met communicatie vanuit gemeente of veiligheidsregio. Op zo’n moment moeten communicatieboodschappen op elkaar worden afgestemd. Het is belangrijk dat je weet bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Ook is het goed om vooraf met elkaar kennis te hebben gemaakt, zodat mensen tijdens een crisis elkaar beter en sneller weten te vinden. Dat waren de doelen van deze netwerkbijeenkomst. 

Genodigden 
GHOR Hollands Midden organiseert jaarlijks netwerkbijeenkomsten voor crisisfunctionarissen van verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, huisartsenposten, gehandicaptenzorg, Regionale Ambulance Voorziening, GGD en Nederlands Rode Kruis. Uit evaluatie van de bijeenkomst in april 2018 bleek dat communicatie een onderwerp is waarover zij meer willen weten. Door het onderwerp crisiscommunicatie hebben wij voor de bijeenkomst ook communicatieprofessionals van deze organisaties uitgenodigd. 

Programma 
Tijdens de bijeenkomst heeft de communicatieadviseur van GHOR Hollands Midden uitgelegd hoe de crisiscommunicatie binnen Veiligheidsregio Hollands Midden is georganiseerd. GHOR Hollands Midden is een hechte partner van Veiligheidsregio Hollands Midden en is nauw betrokken bij de crisiscommunicatie van de veiligheidsregio. De Teamleider Veiligheid & Crisismanagement van LUMC heeft, met een filmpje speciaal voor deze bijeenkomst ontwikkeld, laten zien hoe een crisisorganisatie er bij hen uitziet. Een woordvoerder van LUMC heeft uitleg gegeven over de organisatie van de crisiscommunicatie. Aan de hand van twee stellingen is gepeild of  crisiscommunicatie bij organisaties een vanzelfsprekend is en of deelnemers een duidelijk beeld hebben van hun verantwoordelijkheden in de crisiscommunicatie. Na de pauze zijn twee praktijkvoorbeelden belicht die beiden een sterke relatie hadden met het LUMC. Een woordvoerder brandweer heeft een casus van een brand bij het LUMC in februari 2015 besproken. Artsen van GGD Hollands Midden hebben een casus over ebola behandeld. Deelnemers hebben een evaluatieformulier over de bijeenkomst ontvangen.

 

 

 

Nieuwsbrief

Share This