Inzet GHOR bij Leiden Marathon

Op zondag 27 mei jl. zijn de afstanden 10 km, 21 km (halve) en 42 km (hele marathon) van de Leiden marathon gelopen. In de dagen voorafgaand aan dit evenement is warm weer voorspeld, waardoor aanvullende maatregelen zijn getroffen.

Op woensdag voor de marathon is een extra overleg geweest met de organisatie, de gemeente Leiden en de hulpdiensten. Hier zijn afspraken gemaakt over extra te nemen maatregelen door de organisatie, zoals extra waterposten, informeren van de lopers etc. Zaterdag, de dag voor de marathon, is een extra overleg geweest met de burgemeester en zijn criteria bepaald wanneer de marathon stop gezet zou worden. Een criterium hiervoor was als het aanbod van de zorgvraag groter zou zijn dan het aantal patiënten dat behandeld zou kunnen worden. Dit zou zowel voor EHBO-posten als voor ambulances gelden.

De dag van het evenement
Op zondag 27 mei is voor de start van de marathon om 9.00 uur een briefing met de organisatie, de gemeente en de hulpdiensten gehouden. De verwachting was warm weer, maar voor de lopers goed te doen. Tijdens de wedstrijd waren er veel uitvallers, maar de behandel capaciteit (het aantal slachtoffers dat kan worden geholpen) werd niet overvraagd. Om 12:00 uur kwam de melding van de medische unit dat de hulpposten VOL liggen. Het aanbod van mensen met klachten was te groot. Ook waren er veel meldingen van uitvallers in start- finishgebied en op het parcours. Door de Officier van Dienst Geneeskundig (een GHOR-crisisfunctionaris) is een extra overleg gepland met de organisatie, de gemeente en de overige hulpdiensten.

Uitbreiden hulpverlening
Door de situatie van veel uitvallers op het parcours en in het start- finishgebied, het tekort aan ambulances, het grote aantal onwelwordingen van diverse aard, zoals het niet aanspreekbaar zijn van lopers bij de bikers van Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden is de beslissing genomen om de hulpverlening uit te breiden. In overleg met de meldkamer en het Nederlands Rode Kruis is code 10 afgekondigd. Dit betekent meer centralisten op de meldkamer ambulancezorg, een extra Officier van Dienst Geneeskundig, een Mobiel Medisch Team, Grootschalige Geneeskundige Bijstand en is opgeschaald naar een GRIP 1.

10 km in de middag
Het doorgaan van de 10 km om 14.30 staat op dat moment ter discussie. Veel lopers zijn op dat moment al in Leiden of op weg naar Leiden. Afgelasten zou een probleem voor de openbare orde kunnen betekenen. Niet veel later slaat het weer om; het gaat waaien, regenen en het voelt buiten minder warm aan. Besloten is om de start van de 10 km met een half uur uit te stellen. De ambulancedienst heeft weer capaciteit en er ontstaat ook weer ruimte in de EHBO-posten om uitvallers op te kunnen vangen.

Evaluatie
De voorbereiding op en inzet tijdens het evenement kenmerkt zich door een goede samenwerking met de organisatie, de gemeente en de hulpdiensten. Ook dit evenement levert leerpunten op die volgend jaar een plek krijgen in de voorbereiding. Leerpunten zijn onder andere het aansluiten van de locatie van de EHBO-posten op plekken waar veel uitval van lopers te verwachten is en meer mogelijke scenario’s uitwerken.

Nieuwsbrief

Share This