Informatie delen in geneeskundige kolom thema bestuurlijke bijeenkomst GHOR

Het onderwerp informatie delen in de geneeskundige kolom is op verschillende manieren aan de orde gekomen tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 7 september jl. Besproken is de inzet van LCMS geneeskundig tijdens crisissituaties en de mogelijkheden die LCMS heeft om met kaartlagen inzichtelijk te maken welke zorginstellingen in een getroffen gebied liggen bij een ramp of crisis.

Ontwikkelingen ROAZ
De Directeur Publieke Gezondheid heeft ontwikkelingen in de acute zorg in relatie tot GHOR geschetst. GHOR voert actief overleg met verschillende zorgpartners in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). ROAZ krijgt als opdracht: “Ziekenhuizen en aanbieders van ambulancezorg, huisartsenzorg en GGD-en bereiden zich in samenwerking met andere zorgverleners en diensten uit de acute zorgketen voor op inzet in opgeschaalde situaties. De zorgaanbieder stemt haar werkwijze af met de Directeur Publieke Gezondheid. De gemaakte afspraken worden voor zover relevant opgenomen in het regionaal crisisplan, dat door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld.” GHOR Hollands Midden zorgt hierbij voor het verbinden van veiligheid en zorg.

Geneeskundige locatie-informatiedelen bij opschaling
In LCMS kan een kaart worden getoond waarop de zorginstellingen in het getroffen gebied staan. Het vertonen van deze instellingen is verbeterd. Op deze ‘witte kaart’ zijn nu ongeveer 8.000 locaties opgenomen. De locaties zijn afkomstig uit het Handelsregister, dat minder beheer vraagt van de GHOR-bureaus. De ambitie is om landelijk begin 2019 een ‘verbeterde’ witte kaart met 14.000 locaties beschikbaar te hebben.

Praktijkvoorbeeld werken met LCMS voor de geneeskundige kolom
De crisiscoördinator van het Spaarne Gasthuis heeft zijn ervaringen met LCMS geneeskundig gedeeld. Van een situatie waarin het Spaarne Gasthuis telefonisch of op andere wijze informatie moest doorkrijgen, hebben zij nu realtime toegang tot informatie in LCMS. Zo zijn zij beter op de hoogte van wat tijdens een incident speelt. Zo kan beter op een acuut ontstane zorgbehoefte ingespeeld worden door de crisisorganisatie van het ziekenhuis. De regio Hollands Midden maakt nog geen gebruik van LCMS voor de geneeskundige kolom. De voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een oproep gedaan om hiervoor gezamenlijk LCMS te gebruiken. GHOR Hollands Midden gaat hiermee aan de slag.

Uitgenodigd
Voor de bijeenkomst zijn uitgenodigd bestuurders van ziekenhuizen, huisartsenposten, Regionale Ambulance Voorziening, NRK en GGD in de regio Hollands Midden en een selectie van (de koepels van) verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en GGZ.

Meer informatie over de bestuurlijke bijeenkomst, kunt u vragen aan Alma Dijkstra, adijkstra@ghorhm.nl

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Share This