GHOR levert bijdrage aan Regionaal Risicoprofiel

Voor het Regionaal Risicoprofiel heeft Veiligheidsregio Hollands Midden themasessies gehouden om een gezamenlijke inventarisatie en analyse van de aanwezige risico´s te maken. Vooraf heeft GHOR partners van de acute zorg, de publieke zorg en de verzorg- en verpleeghuizen benaderd om mee te denken over de thema’s en hen uitgenodigd deel te nemen aan de themasessies.

GHOR heeft als coördinator in het zorgnetwerk een bijdrage geleverd aan het meedenken over mogelijke oorzaken, gevolgen en impact op de geneeskundige hulpverlening. Thema’s van de werksessies waren: Natuur en klimaat, Gebouwde omgeving, Milieu, Mobiliteit en infrastructuur, Continuïteit vitale voorzieningen en Gezondheid en veiligheid.

Wat is het Regionaal Risicoprofiel
Het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen, zowel op het gebied van risico- als crisisbeheersing.

Heeft u vragen over de geneeskundige bijdrage aan het Regionaal Risicoprofiel, neemt u dan contact op met Majella Roosjen, mroosjen@ghorhm.nl.

Nieuwsbrief

Share This