GHOR-crisisfunctionarissen oefenen in Vught

Politie Eenheid Den Haag en Veiligheidsregio Hollands Midden organiseren jaarlijks gezamenlijk een oefenperiode, waarbij Officieren op Commando Plaats Incident (GRIP1) worden beoefend. Voor GHOR oefenen Officieren van Dienst Geneeskundig. Medewerkers van het GHOR-bureau zorgen voor voorbereiding, organisatie, begeleiding en nazorg voor het GHOR-deel van de operationele oefenperiode.

Alle officieren geneeskundig worden begeleid door individuele coaches. Deze coaches (van het Netwerkcentrum opgeschaalde zorg) hebben een werkwijze die prima bij onze officieren aansluit. Dit jaar levert het Netwerkcentrum ook de MKA-centralisten.

Officieren van Dienst Geneeskundig
Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden levert de Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) en de ambulanceteams. GHOR neemt per oefenperiode met vier OvDG’en deel. Deze OvDG’en kunnen in voldoende mate hun eigen leerdoelen behalen. Ook krijgen zij de gelegenheid om (Hoofd)Officieren van de andere diensten te ontmoeten en met hen samen te werken. De OvDG’en krijgen ook ruimte om met hun collega ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs te oefenen. Iedere OvDG heeft zijn/haar eigen individuele coach/waarnemer. Na afloop bespreken OvDG en coach hoe de inzet is verlopen, wat goed ging en wat beter kan.

Ambulanceteams
De ambulanceteamleden zorgen voor het tegenspel en worden op hun beurt geïnformeerd en van tips voorzien door een coach van het Netwerkcentrum of door een GHOR-begeleider. De GHOR-begeleider vertelt ook hoe regionaal invulling is gegeven aan de crisisbeheersing en zorgt dat ook voor de ambulanceteams voldoende leermomenten zijn, door meedoen, observatie en instructie of coaching.

Overige functionarissen
De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) is voor de OvDG’en tijdens de oefenperioden telefonisch bereikbaar voor advies bij verschillende scenario’s. De GAGS is in werkelijkheid in zijn/haar kantoor in Rotterdam en heeft dus, zoals bij echte incidenten, op afstand contact met de OvDG.

Scenario’s
Tijdens de oefenperiode van drie dagen worden tien verschillende scenario’s geoefend. De oefenperioden zijn gehouden op de (Defensie)terreinen van het Nationaal Trainingscentrum Vught, de Van Brederokazerne en de Lunettenkazerne in Vught. In juni zijn twee driedaagsen geweest en de derde begin september. Door de inzet van alle betrokkenen hebben de deelnemers heel enthousiast gewerkt aan het verder ontwikkelen van de eigen vakbekwaamheid. De tips en tops ten aanzien van deze oefenperioden zijn verzameld en worden gebruikt bij de opzet in 2019.

Meer informatie over de operationele oefenweken kunt u opvragen bij Wim Vlug, wvlug@ghorhm.nl.

 

Nieuwsbrief

Share This