Zorgorganisaties leren van elkaar voor en tijdens rampen en crisis

31 juli 2018

Op 10 april jl. heeft GHOR Hollands Midden een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor crisisfunctionarissen / BHV-coördinatoren van zorgorganisaties, met als doel voor zorgorganisaties om te leren van elkaar en het verbinden zorg en veiligheid.

Programma
Johan van Rhijn van Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden vertelde hoe zij gebruik maken van inzet van burgers, bij met name reanimaties. Rogier ter Hall van zorgorganisatie ‘s Heeren Loo deelde zijn ervaringen over een brand bij hen en gaf bruikbare en praktische tips over waar zij tegen aan gelopen zijn. Voldoende tijd was er voor de deelnemers om met elkaar over verschillende onderwerpen in gesprek te gaan.

Evaluatie
Tijdens de afsluiting is de bijeenkomst gelijk geëvalueerd. De reacties waren positief. De bijeenkomst is gewaardeerd als inspirerend, informatief en leerzaam. Vrijwel iedereen zou een volgende bijeenkomst weer bijwonen. De onderwerpen waar dan aandacht aan besteed zou kunnen worden zijn communicatie, samenwerking en het delen van ervaringen.

Nieuwsbrief

Share This